Het oogsten van uw tevredenheid is ons gemeenschappelijk belang. 

Kwaliteitsbewust & leverbetrouwbaar

De partners die in Speedboot projecten samenwerken, hebben allen grote affiniteit met communicatie en marketing. Ze beschikken, ieder op een ander deelgebied, over specifieke expertise waarmee ze elkaar aanvullen. Opdrachtgevers van Speedboot putten uit deze gemeenschappelijke bron van kennis, kunde en kracht.  

 

De samenwerkende partijen in Speedboot zijn geestverwanten qua ondernemerszin, kwaliteitstreven en verantwoordelijkheidsbesef. Ieder voelt zich individueel verantwoordelijk voor zijn |haar inbreng; samen voelen we ons eigenaar van een goede procesgang en de totstandkoming van een goed eindresultaat. Onze opdrachtgevers weten zich - mede hierdoor - verzekerd van een grote leverbetrouwbaarheid, zowel qua levertijd als wat betreft de kwaliteit.  

 
 
co-pilots.png